Bezpieczne czyszczenie przestrzeni przemysłowych

Mobilna myjnia parowa to jeden z najefektywniejszych sposobów na utrzymanie nienagannej czystości w halach produkcyjnych i innych przestrzeniach przemysłowych. Czyszczenie parowe przestrzeni przemysłowych umożliwia usunięcie zabrudzeń wywołanych przez tłuszcz czy smary techniczne. Proces ten jest całkowicie bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nawet wtedy, gdy są nimi delikatne mechanizmy urządzeń produkcyjnych czy inne elementy mechaniczne. Dzieje się tak dlatego, że stężenie wody w rozpylanej parze wynosi zaledwie kilka procent, toteż żaden mechanizm nie jest narażony na zawilgocenie.

Stabilimento industriale, interno

Efektywnie i ekologicznie sprzątanie dla przemysłu

Dzięki nienagannej organizacji i własnym, niezależnym źródłom zasilania, gwarantujemy, że prowadzone przez nas prace zostaną zakończone w wyznaczonym terminie. W trosce o środowisko naturalne wykorzystujemy jedynie technologie, które ograniczają zużycie wody i produkcję odpadów, takich jak ścieki. Gdy w grę wchodzi sprzątanie dużych powierzchni, ograniczenie zużycia wody przekłada się również na realne oszczędności dla Twojej firmy.

Mycie posadzek przemysłowych

Posadzki w miejscach takich jak hale produkcyjne czy przestrzenie magazynowe są szczególnie narażone na trudne do usunięcia zabrudzenia. Plamy smaru, zaschnięte tłuszcze nie tylko pogarszają estetykę otoczenia, ale też stanowią siedliska bakterii i mikroorganizmów. Mobilna myjnia parowa pozwala na dokładne wyczyszczenie posadzki przemysłowej, a ponadto dezynfekuje ją.

Pamiętaj, gruntowne sprzątanie nie musi oznaczać wyłączenia obiektu z użycia ani w żaden sposób zakłócać rytmu pracy Twoich pracowników.

Podsumowanie
Usługi sprzątania dla przemysłu
Typ usługi
Usługi sprzątania dla przemysłu
Dostawca
Myjnia parowa dla przemysłu,
Obszar działania
Polska
Opis
Bezpieczne czyszczenie przestrzeni przemysłowych. Czyszczenie parowe umożliwia usunięcie zabrudzeń wywołanych przez tłuszcz czy smary techniczne. Mycie posadzek przemysłowych. W trosce o środowisko naturalne wykorzystujemy jedynie technologie, które ograniczają zużycie wody i produkcję odpadów, takich jak ścieki.